Konference v Uhříněvsi

9.10.2015

Dne 22. října 2015 pořádáme ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves konferenci "AKTUÁLNÍ POZNATKY VE VÝŽIVĚ A ZDRAVÍ ZVÍŘAT A BEZPEČNOSTI PRODUKTŮ".