Prioritní vzdělávací akce pro privátní poradce MZE

16.10.2015

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádal dne  15. října 2015 ve VÚŽV, v.v.i. prioritní vzdělávací akci pro privátní poradce uvedené v Registru poradců akreditovaných MZe.

Lektoři z VÚŽV  seznámili poradce s aktuálními informacemi v oblasti živočišné výroby.