Prioritní vzdělávací akce pro privátní poradce MZE

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádal dne  15. října 2015 ve VÚŽV, v.v.i. prioritní vzdělávací akci pro privátní poradce uvedené v Registru poradců akreditovaných MZe.
Lektoři z VÚŽV  seznámili poradce s aktuálními informacemi v oblasti živočišné výroby.

    Program vzdělávací akce

Genomické hodnocení a jeho využití při řízení plemenitby ve stádech dojeného skotu prostřednictvím celostátního chovatelského informačního systému

Prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc.

Produkce a kvalita hovězího masa

Ing. Daniel Bureš, Ph.D.

Mastitidy krav a výrobní a ekonomické ztráty

Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

Systém sledování nemocí ve stádě dojeného skotu s návazností na kontrolu užitkovosti a odhad plemenných hodnot

Ing. Ludmila Zavadilová, Ph.D.

Zásady krmení a výživy ve farmových chovech brojlerových králíků

Ing. Zdeněk Volek, Ph.D.

Nemoci krav v průběhu tranzitního období

doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené