Seminář pro chovatele ovcí

25.10.2015

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na odborný seminář "Parazitózy u ovcí", který se bude konat dne 29. října 2015 v zasedací místnosti VÚŽV v Praze Uhříněvsi.