12.ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding

Již dvanáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding se uskutečnil 21. října 2015. Workshop uspořádalo oddělení chovu prasat ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd. V příjemném prostředí penzionu Pod rozhlednou ve Vrbici jsme přivítali účastníky nejen z České republiky, ale také ze zahraničí, z Německa, Maďarska, Slovenska, Polska a Srbska.

Jako každý rok, i letos měli všichni účastníci možnost vybrat z prezentací a posterů ten, který byl, podle jejich hodnocení, nejlepší. Nejvíce hlasů za PREZENTACI získala Tereza Olekšáková z České zemědělské univerzity (ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem Praha) za prezentaci „Using pig carcasses as model corpses in forensic entomology research“.

V posterové sekci byl zvolen jako NEJLEPŠÍ POSTER „Apoptosis status of boar spermatozoa following cooling of semen in different extendersKaroliny Wasilewské reprezentující Unywersytet Warmińsko-Mazurski z Olsztyna. Workshop slouží nejen k získávání nových poznatků z oblasti chovu prasat, ale je také příležitostí k přátelskému setkávání, někteří z účastníků přijíždí každý rok, například profesor Martin Wähner z Německa se zúčastnil všech dvanácti ročníků, ale i ostatní hosté se rádi vracejí a oceňují přátelskou a domáckou atmosféru setkání.

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě Chovservis a.s. Hradec Králové a HEMA Malšice s.r.o. za sponzorský příspěvek.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené