Seminář pro chovatele ovcí v Uhříněvsi

Dne 29. října 2015 pořádal VÚŽV ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou odborný seminář pro chovatele ovcí "PARAZITÓZY U OVCÍ".

Zahájení
doc. Ing. Ivana Knížková, CSc. (VÚŽV. v.v.i.)
Nejčastější parazité ovcí
prof. Ing. Iva Langrová, CSc. (ČZU)
Léčba parazitární gastroenteritidy ovci – principy, pohledy, rezistence
doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D. (ČZU)
Moderní trendy v tlumení parazitů přežvýkavců
        doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D. (ČZU)

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené