Pracovní seminář pro chovatele dojeného skotu

Dne 3.11.2015 uspořádala společnost Plemko, s.r.o. Pardubice ve spolupráci se Zemědělským družstvem Rosice u Chrasti, Agrodružstvem ve Lhotě pod Libčany a VÚŽV, v.v.i. pracovní seminář pro chovatele dojeného skotu v ZD Rosice u Chrasti.
 

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.
"Sledování a evidence poruch zdraví ve stádu dojeného skotu"

Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. 
"Možnosti zlepšení mlezivové výživy telat v praxi"

Po úvodním slovu ředitele společnosti Plemko, s.r.o. Ing. Kováře a předsedy ZD Rosice Ing. Blažka následovaly odborné přednášky Ing. Stanislava Staňka, Ph.D. a MVDr. Soni Šlosárkové, Ph.D. Zástupci francouzské společnosti Coopex-UMOTEST seznámili účastníky se šlechtěním plemene montbeliarde ve Francii (přehledy užitkovosti, reprodukce, zdraví, ekonomika aj.).

Po ukončení přednáškové části byly uskutečněny prohlídky obou výše uvedených chovů a debata s chovateli.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené