30.ročník vědecké konference Aktuální otázky bioklimatologie zvířat

11.11.2015

Dne 4.listopadu 2015 proběhl v prostorách brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu již 30. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2015, pořádaný sekcí bioklimatologie zvířat České bioklimatologické společnosti ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby,v.v.i., Ministerstvem zemědělství a brněnskou pobočkou Čs. biologické společnosti.