Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

Dne 11. listopadu 2015 proběhl v aule České zemědělské univerzity již 13. mezinárodní seminář „ Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“ pořádaný Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. a Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

Jednání semináře probíhalo v několika sekcích, které se týkaly praxe a perspektiv faremního chovu brojlerových králíků, reprodukce a výživy králíků, kvality masa a zájmových chovů.

Úvodní sekci svým vystoupení zahájil generální ředitel společnosti Rabbit, a.s., Trhový Štěpánov Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. Následovaly přednášky pracovníků VÚŽV a různých univerzit či zástupců chovatelů tradičních plemen.

Zahraniční příspěvky přednesli kolegové ze Slovenska a Francie. Semináře se zúčastnili významní chovatelé brojlerových králíků, chovatelé ze zájmových chovů, výrobci krmných směsí, zástupci zahraničních firem, které do ČR dodávají chovná zvířata, pedagogové a studenti.    

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené