Odborný seminář v Rajhradě u Brna

30.11.2015

Selekce hybridů kukuřice, technologie sklizně kukuřice SHREDLAGE, konzervace a hodnocení nutriční kvality nebo produkce bioplynu z kukuřičných siláží – to byla hlavní témata odborného semináře, který proběhl v kapli Památníku písemnictví v Rajhradě u Brna v  úterý 24.11.2015.

Farmářský den ve Velké Chyšce

30.11.2015

Dne 25. listopadu jsme pořádali ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška Farmářský den "Výzkum pro praxi".

Semináře se zúčastnilo 91 posluchačů z řad nejen chovatelů, projektantů, poradců, ale i zástupců zemědělských firem a společností poskytujících služby chovatelům.