Farmářský den ve Velké Chyšce

Dne 25. listopadu jsme pořádali ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška Farmářský den "Výzkum pro praxi".

Semináře se zúčastnilo 91 posluchačů z řad nejen chovatelů, projektantů, poradců, ale i zástupců zemědělských firem a společností poskytujících služby chovatelům.

Sborník ze semináře je k dispozici ke stažení zde.

Farmářský den zahájil předseda Zemědělského družstva Velká Chyška
Ing. František Papež

Seminářem provázel
Ing. Václav Kudrna, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE, VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A INOVACE
PRO ZEMĚDĚLSKOU PRAXI
Ing. Josef Kořínek
AKTUÁLNĚ K HOSPODAŘENÍ
NA PŮDĚ
Ing. Jan Klír, CSc.
PROČ CHOVAT DOJENÉ KRÁVY?
Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOV DOJENÉHO SKOTU
aneb „co se do knihy nevešlo“
doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.

CHOV DOJENÉHO SKOTU
aneb „co se do knihy nevešlo“
Ing. Stanislav Staněk, Ph.D.

 

Šéfredaktorka časopisu Farmář Ing. Jana Velechovská.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené