Odborný seminář v Rajhradě u Brna

Selekce hybridů kukuřice, technologie sklizně kukuřice SHREDLAGE, konzervace a hodnocení nutriční kvality nebo produkce bioplynu z kukuřičných siláží – to byla hlavní témata odborného semináře, který proběhl v kapli Památníku písemnictví v Rajhradě u Brna v  úterý 24.11.2015.  

Na jeho pořádání se podílel Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhřiněves a Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko u Brna; hlavním organizátorem byl Ing. Václav Jambor, CSc. z firmy NutriVet s.r.o. Pohořelice. Generálním sponzorem byla firma Limagrain Central Europe S.E., která je, dá se říci, lídrem v propagaci šlechtění kukuřice na stravitelnost vlákniny. Proto i jeden z hlavních referátů, v podání V. Oliviera,  šlechtitele z Francie, měl název „Funkční silážní hybridy kukuřice LG. Cílený silážní šlechtitelský program pro ziskovou produkci mléka“.

O principech selekce hybridů kukuřice podle stravitelnosti neutrálně detergentní vlákniny (NDF) a nové technologii sklizně SHREDLAGE (kde se kromě zmačknutí zrno i ostatní části rostlin rozetřou, tím se zpřístupní mikroorganizmům, ale nesníží strukturnost krmiva, která je tak důležitá pro trávení v bachoru přežvýkavců) se přítomných 120 účastníků semináře dozvědělo od prof. Lauera z University of Wisconsin – Madison, USA.

Na semináři vystoupila i řada dalších přednášejících s velmi zajímavými poznatky výzkumu i praxe. Zejména zaujaly příspěvky, týkající se mykotoxinů a jejich možné eliminace ve výživě zvířat.

 

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené