Seminář ALTERNATIVNÍ SYSTÉMY CHOVU PRASAT

Pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí Vás zve na seminář "Alternativní systémy chovu prasat", který se koná 8.prosince 2015 v zasedací místnosti VÚŽV v Praze Uhříněvsi.

Program:

Ing. Jan Stibal (Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě)
Současná situace v chovu prasat

Eliška Kravcová (Asociace soukromého zemědělství ČR)
Chov prasat na rodinných farmách

prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Současný stav šlechtění v populaci přeštických prasat

Ing. Ladislav Martinek (AGE s.r.o. České Meziříčí)
Technologie pro alternativní chovy prasat

RNDr. Gudrun Illmannová, CSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)
Welfare kojících prasnic

Ing. Miroslav Rozkot, CSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)
Perspektivy alternativních chovů prasat

Ing. Štěpán Homoláč (Chovservis a.s. Hradec Králové)
Kontrola užitkovosti a alternativní chovy prasat

Ing. Alena Otáhalová (Plemenářské služby Otrokovice a.s.)
Kontrola užitkovosti a alternativní chovy prasat

Josef Sklenář (Biofarma Sasov)
Alternativní systémy chovu prasat-poznatky z praxe

Ing. Martin Káš (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha)
Pastva prasat z pohledu agronoma

POZVÁNKA ke stažení zde

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené