Doktorandský seminář ve VÚŽV, v.v.i.

 

Dne 1. prosince 2015 se ve VÚŽV, v.v.i. uskutečnil doktorandský seminář. Doktorandi prezentovali výsledky své práce, zodpovídali dotazy nejen odborné poroty, ale i publika.

Na závěr semináře byla udělena „CENA POROTY“ Ing. Lindě Uhlířové za prezentaci projektu „Vliv zdroje dusíkatých látek a neškrobových polysacharidů na produkci a složení mléka samic králíků, užitkovost a životaschopnost jejich potomstva“ a „CENA PUBLIKA“ Ing. Michaele Brzákové za prezentaci projektu “Genetické hodnocení plodnosti u masného skotu“.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené