Seminář pro chovatele ovcí

25.10.2015

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na odborný seminář "Parazitózy u ovcí", který se bude konat dne 29. října 2015 v zasedací místnosti VÚŽV v Praze Uhříněvsi.

Prioritní vzdělávací akce pro privátní poradce MZE

16.10.2015

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádal dne  15. října 2015 ve VÚŽV, v.v.i. prioritní vzdělávací akci pro privátní poradce uvedené v Registru poradců akreditovaných MZe.

Lektoři z VÚŽV  seznámili poradce s aktuálními informacemi v oblasti živočišné výroby.

RESEARCH IN PIG BREEDING

10.10.2015

Dne 21. a 22. října 2015 pořádá VÚŽV, v.v.i., pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, mezinárodní workchop "RESEARCH IN PIG BREEDING".

Konference v Uhříněvsi

9.10.2015

Dne 22. října 2015 pořádáme ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves konferenci "AKTUÁLNÍ POZNATKY VE VÝŽIVĚ A ZDRAVÍ ZVÍŘAT A BEZPEČNOSTI PRODUKTŮ".

Drůbežářský seminář ve VÚŽV

8.10.2015

Dne 7. října 2015 pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi seminář "Pastvou slepic a kuřat ke zvýšení kvality produktů chovu".

O seminář byl velký zájem, semináře se účastnilo více než 60 zájemců z řad chovatelů, producentů i výzkumných pracovníků.

Drůbežářský seminář

5.10.2015

Zveme Vás na DRŮBEŽÁŘSKÝ SEMINÁŘ "Pastvou slepic a kuřat ke zvýšení kvality produktů chovu" dne 7. října 2015 do Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi.

Mezinárodní konference v polském městě Ciechocinek

2.10.2015

Ve dnech 17. - 19. září 2015 se konala v polském městě Ciechocinek mezinárodní konference "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development“.

Konferenci pořádala již pošesté University of Science and Technology (UTP) Bydgoszcz ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i., pracovištěm v Kostelci nad Orlicí.

Speciální seminář pro šlechtitelské chovy

29.9.2015

Zveme Vás na speciální seminář pro šlechtitelské chovy Plemenné knihy.

Seminář se koná ve středu 30. září 2015 v kavárně kulturního domu ve Větrném Jeníkově, pořádateli jsou Svaz chovatelů prasat, z.s. a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2015

29.9.2015

Zveme Vás na vědeckou konferenci  s mezinárodní účastí "Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2015". Konference se koná 4. listopadu 2015 od 9.30 hodin v místnostech brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.