Chov a výzkum hospodářských zvířat v Uruguayi

1.9.2015

VÚŽV, v.v.i. a Fakulta Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU uspořádaly 27.8.2015 seminář s názvem  „Chov a výzkum hospodářských zvířat v Uruguayi se zaměřením na ovce a skot“.

Odborný seminář

18.8.2015

Dne 27. srpna 2015 pořádáme odborný seminář "Chov a výzkum hospodářských zvířat v Uruguayi se zaměřením na ovce a skot". Přednášet budou výzkumní pracovníci z Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Uruguay.

Seminář se koná (oproti původnímu plánu ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i.) ve velké zasedací místnosti  České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty Agrobiologie.

Workshop

16.8.2015

Srdečně Vás zveme na workshop “Využití bachorových bolusů”, který se bude konat v úterý 18. srpna 2015 od 13,00 hodin v malé zasedačce VÚŽV, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

Ing. Jindřich Šnejdrla a Ing. Pavlína Adam, Ph.D. ve VÚŽV

12.8.2015

Dne 11. srpna 2015 se uskutečnila ve VÚŽV pracovní schůzka se zástupci Ministerstva zemědělství.

Se současnou činností, zaměřením a výsledky výzkumu byla ředitelem ústavu a vedoucími jednotlivých útvarů výzkumu seznámena nově jmenovaná ředitelka Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství Ing. Pavlína Adam, Ph.D.

Zachraňte poslední české prase!

10.8.2015

Na detašovaném pracovišti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí se starají o zachování genofondu přeštických prasat.

Na portálu http://zpravy.idnes.cz se v LETNÍ JÍZDĚ můžete dočíst "Zachraňte poslední české prase! Snězte ho!"