Pracovní seminář s osiváři

11.3.2015

Dne 6. března 2015 se uskutečnil v Troubsku pracovní seminář s osiváři s názvem "Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení". Na jeho organizaci se podílel VÚŽV, v.v.i.

Mezinárodní sympozium

10.3.2015

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Uhříněves byl dne 26.2.2015 v Pohořelicích spolupořadatelem sympózia "Hodnocení kukuřičných hybridů pro produkci bioplynu a mléka". Zúčastnilo se ho bezmála 100 odborníků z několika zemí Evropy.

Pracovní seminář

16.2.2015

Zveme Vás na pracovní seminář "Inovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení", který spolupořádáme se společností Zemědělský výzkum, spol. s. r.o. Troubsko, NutriVet, s r.o. Pohořelice, Svazem chovatelů českého strakatého skotu  dne 6. března 2015 do zasedací místnosti společnosti Zemědělský výzkum, spol. s r.o.v Troubsku.

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže KUS

30.1.2015

Národní agentura pro zemědělský výzkum vyhlásila výsledky veřejné soutěže v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ .

Vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu živočišné výroby,v.v.i. v této soutěži získali 13 projektů, a to jak v roli řešitele, tak spoluřešitele projektu.

Česká vědkyně naklonovala v Japonsku myši

19.1.2015

Několik myší se podařilo naklonovat české vědkyni Heleně Fulkové z Výzkumného ústavu živočišné výroby ve spolupráci se specialisty z Tokijské univerzity.
Helena Fulková vyprodukovala klony myší jako vůbec první český vědec. Japonsko, kde své laboratorní pokusy prováděla, je v současnosti považováno za velmoc v této vědní disciplíně. Na celém světě je pak méně než deset zemí, kde se klonovat myši podařilo.

Čeští vědci zmrazili DNA racka i slepice

18.1.2015

Česko začalo pod záštitou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy budovat síť genetických bank živočichů. Čeští vědci budou stejně jako jejich evropští kolegové uchovávat v mrazicích boxech vzorky ohrožených druhů i národních plemen.
Mezi ohrožené druhy, které vědci pozorují a snaží se je zachránit, patří například původní české plemeno slepic – Česká zlatá kropenka.