Školení pro terénní inspektory regionálních odborů SZIF

Dne 12. ledna 2016 uspořádal VÚŽV, v.v.i. školení pro 26 terénních inspektorů regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) zaměřené na zásady klasifikace jatečně upravených těl skotu a prasat.

Úvodní – teoretická – část školení se uskutečnila v prostorách SZIF ve Štěpánské ulici v Praze 1, kde se svými příspěvky vystoupili ing. Bartoň a ing. David.

Praktická část proběhla v prostorách experimentálních jatek VÚŽV, v.v.i. v Praze Uhříněvsi, kde byla předvedena praktická ukázka správné úpravy jatečných těl skotu a prasat, jejich klasifikace a vzorové bourání vepřové půlky na základní části.

Této části školení se za VÚŽV, v.v.i. zúčastnili ing. Bureš, ing. Vališ a ing. Stibor.

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené