Oponentní projednání výzkumných projektů

22.1.2016

Ve dnech 19. až 21. ledna 2016 probíhaly ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi obhajoby výzkumných projektů a Rozvoje organizace za přítomnosti nejen řešitelů, oponentů, ale i zástupců vysokých škol a chovatelské veřejnosti.