Realizace projektů TAČR v roce 2015

19.2.2016

V roce 2015 bylo zahájeno řešení projektu TAČR  GAMA TG01010082 "Zefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace - transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru".

Dle schválených krycích listů bylo v rámci řešení jednotlivých dílčích projektů naplánovány výstupy typu "O". Všechny výstupy byly splněny.

Šlechtění ovcí a koz

11.2.2016

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář "Šlechtění ovcí a koz", který se koná ve středu 24. 2. 2016 od 12:30 hod. v knihovně na zámečku VÚŽV Praha Uhříněves.

Seminář GENETIKA A ŠLECHTĚNÍ PSŮ

10.2.2016

Zveme Vás na cyklus seminářů "Genetika a šlechtění psů".

První seminář se koná v pátek 18. března 2016 od 15:00 hod. v zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

Ing. Jiří Bakalík ve VÚŽV

7.2.2016

Dne 27. ledna 2016 zavítal do VÚŽV státní tajemník Ing. Jiří Bakalík z Ministerstva zemědělství.

Seznámil se s činností  ústavu a zajímal se zejména o aktuálně řešená témata aplikovaného výzkumu. Navštívil také pokusné stáje pro chov králíků a slepic a farmu v Netlukách.

Seminář SILÁŽE 2016

5.2.2016

Zveme Vás na seminář SILÁŽE 2016 "Kvalitní objemná krmiva nedostatkové zboží?", který se koná ve dnech 15. až 19. února.

Ing. Radko Loučka, CSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby,v.v.i. z Uhříněvsi Vás seznámí se zkušenostmi z hodnocení kvality objemu.