Mléčná farma roku 2016

23.3.2016

Zveme Vás na vyhodnocení soutěže "Mléčná farma roku 2016".

Již 8. ročník této soutěže se koná ve čtvrtek 21. dubna 2016 ve Větrném Jeníkově. VÚŽV tuto soutěž podporuje.

Helena Fulková v Hyde Parku Civilizace

22.3.2016

V sobotu 26. března 2016 ve 20:05 na ČT24

Helena Fulková - jako první z českých vědců naklonovala myš, dokonce několik. Odborníků, kteří to dokázali, je ve světě jen málo. V současné době působí v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR a v Oddělení biologie reprodukce Výzkumného ústavu živočišné výroby.
 

Ing. Jiří Šír ve VÚŽV

21.3.2016

Dne 24. 3. 2016 navštívil VÚŽV Ing. Jiří Šír, náměstek MZe pro komodity, výzkum a poradenství spolu s ředitelkou odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství Ing. Pavlínou, Adam, Ph.D.

Mezinárodní konference VÝŽIVA JELENOVITÝCH

17.3.2016

VÚŽV, v.v.i. spolu s VVS Verměřovice a IDUBA (Mezinárodní asociace chovatelů jelenovitých a divokých kopytníků) pořádá 30.března 2016 v Jablonném nad Orlicí mezinárodní konferenci s názvem “Výživa jelenovitých“.

Zahraniční studenti programu Erasmus FAPPZ ČZU v Uhříněvsi

9.3.2016

Dne 8.3.2016 navštívilo VÚŽV, v.v.i. čtrnáct zahraničních účastníků studijního programu Erasmus FAPPZ ČZU v Praze.

Přednáška Ing. Luďka Bartoně, Ph.D. "Beef production systems and beef carcass quality evaluation“ v rámci předmětu Animal production and environment, byla doplněna exkurzí a výkladem na farmě masného skotu v Královicích a na experimentálních jatkách VÚŽV, v.v.i.

Certifikované metodiky

1.3.2016

Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi, v.v.i. vydává od roku 2008 edici CERTIFIKOVANÝCH METODIK. Každoročně do výčtu titulů přibývají témata, která jsou pro chovatele, projektanty, manažery, ale i pedagogy a studenty natolik zajímavá, že se Metodiky dostaly do jejich podvědomí jako kvalitní zdroj informací.