Ing. Jiří Šír ve VÚŽV

Dne 24. 3. 2016 navštívil VÚŽV Ing. Jiří Šír, náměstek MZe pro komodity, výzkum a poradenství spolu s ředitelkou odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství Ing. Pavlínou, Adam, Ph.D.

Kromě prezentací představující výzkumné zaměření ústavu se hosté ve VÚŽV podívali do laboratoří, experimentální stáje králíků a drůbeže v Uhříněvsi i do účelového hospodářství na farmě v Netlukách.

 

 

 

 

 

 

Zajímali se zejména o problematiku spojenou s chovem skotu a prasat a s úskalími, která výzkum na hospodářských zvířatech v současné době přináší. 

Představeno jim bylo také nukleové stádo české červinky, které je chováno ve VÚŽV v rámci Národního programu genetických zdrojů zvířat.

Proběhla také diskuse na téma poradenství; hosté byli informování o rozsahu a obsahu poskytovaných konzultací VÚŽV v rámci dotačního titulu MZe.

 

 

 

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené