Seminář ŠLECHTĚNÍ PRASAT v Uhříněvsi

Dne 13. března 2016 uspořádalo oddělení Genetiky a šlechtění hospodářských zvířat seminář na téma „Šlechtění prasat“. Za účasti 30 posluchačů z řad akademické a vědecké obce, studentů vysokých škol a praxe, byly prezentovány aktuální informace z oblasti šlechtění prasat.

Ředitel svazu chovatelů prasat, Ing. Jan Stibal, v úvodní prezentaci sumarizoval aktuální stav chovu prasat v ČR a faktory jeho přepojení s trhy Evropské unie. Přehled historie chovu, kontroly užitkovosti a šlechtění prasat na území Čech a Moravy a jeho aktuální trendy přednesla Ing. Eliška Žáková, Ph.D. Systém genetického hodnocení prasat zařazených do Národního šlechtitelského programu, nově označovaného pod značkou CzePig, prezentoval Ing. Emil Krupa, PhD. Specifika ekonomiky chovu prasat, možnosti jejího vyhodnocení a aplikace pro potřeby šlechtění a pro výpočet ekonomických vah znaků prasat v připravovaném programu EWPIG přednesla Ing. Zuzana Krupová, Ph.D. Po přednesení prezentací proběhla diskuze, orientována hlavně na efektivnost šlechtění prasat.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené