Zasedání Koordinačního výboru oblasti UDRŽITELNÁ PRODUKCE POTRAVIN

Dne 19. dubna 2016 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i., konalo zasedání Koordinačního výboru klíčové oblasti „Udržitelná produkce potravin“ (KV-UPP).

Na programu jednání bylo zejména představení nových členů KV-UPP, vystoupení ing. Pavlíny Adam, Ph.D., ředitelky odboru VVP MZe, informace z proběhlých jednání týkajících se Koordinačních výborů a Řídícího výboru, status a jednací řád koordinačních výborů a projednání Projektových záměrů KV-UPP.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené