Šlechtění dojeného skotu

Dne 28. dubna 2016 pořádalo oddělení genetiky a šlechtění skotu seminář "Šlechtění dojeného skotu".

Účastníci byli seznámeni s důvody a možnostmi šlechtění na odolnost vůči klinické mastitidě a případně na odolnost vůči dalším onemocněním dojeného skotu.

Onemocnění dojnic mastitidou má záporný ekonomický dopad na rentabilitu chovu. V rámci semináře byly ukázány možnosti šlechtění a jeho dopadu, předvedeny odhady plemenných hodnot pro odolnost vůči mastitidě a jejich použití pro výběr zvířat. Dále byli přítomní seznámeni s problematikou sběru údajů o zdravotním stavu skotu ve spojení s kontrolou užitkovosti.  Jako důležitá součást selekčního indexu byla ukázána ekonomická váha pro odolnost vůči mastitidě a provedeno srovnání s vyčíslením ekonomických dopadů na chov dojnic.  V poslední přednášce byl ukázán současný stav databáze chorob paznehtů a nastíněny možnosti jejího využití pro šlechtění.

Ludmila Zavadilová Jiří Bauer Zuzana Krupová Lenka Krpálková

Program semináře:

Ludmila Zavadilová, Eva Kašná
Mastitidy u skotu a možnosti šlechtění proti jejich výskytu

Ludmila Zavadilová, Eva Kašná
Plemenné hodnoty pro klinické mastitidy

Jiří Bauer, Alena Svitáková
Sběr údajů o zdravotním stavu skotu

Zuzana Krupová, Monika Michaličková
Ekonomické aspekty výskytu mastitid

Lenka Krpálková, Miloslava Štípková
Databáze chorob paznehtů a možnosti jejího vyhodnocení

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené