Jaká je hodnota dojnice?

Dne 20. května 2016 se uskutečnil ve VÚŽV v Uhříněvsi seminář „Jaká je hodnota dojnice?“. Seminář se zabýval ekonomickými souvislostmi v chovu dojeného skotu.

Po úvodním slovu Ing. L. Krpálkové přítomné zaujala přednáška Ing. P. Kubíčka na téma „Proč začít podnikat v zemědělství“, v rámci které představil i aktivity pro veřejnost v ZOD Brništi.  Ing. M. Vacek společně s Ing. J. Syrůčkem pohovořili o ekonomických souvislostech managementu stáda dojnic a představili první výsledky řešení projektu NAZV (QJ1510191).

   
Ing. L. Krpálková                     Ing. P. Kubíček                         Dr. Victor Cabrera

Po krátké přestávce vystoupil Dr. Victor Cabrera (University of Wisconsin-Madison), jehož přínosná a poučná přednáška se věnovala stanovení ekonomické hodnoty dojnice.  Současně byl představen program k výpočtu ziskovosti dojnice a prvotelky pro následnou optimalizaci obměny stáda.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené