Úspěchy mladých vědců v oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce

 

Bc. Klára Laloučková se umístila na prvním místě v "Soutěži o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního i kombinovaného studia" na FAPPZ ČZU v Praze v sekci Zootechnik s prací "Studium antibakteriálních účinků rostlinných olejů".

Ing. Jana Vlčková

Název disertační práce: "Vliv systému ustájení na vlastnosti skořápky a vnitřní kvalitu vajec"

Ing. Tomáš Taubner

Název disertační práce: "Příprava derivátů polysacharidů s aplikačním významem"

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené