Chovné prostředí pro skot a klimatické změny

11.6.2016

Zvemě Vás do Uhříněvsi na odborný seminář.
Oddělení technologie a techniky chovu hospodářských zvířat pořádá dne 14. června 2016 seminář "Chovné prostředí pro skot a klimatické změny - nové prvky, postupy, řešení".

Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. z technické fakulty Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře bude přednášet nejen o tepelnotechnických parametrech boxového lože, ale i o vybraných parametrech střešních stájových kontrukcí.