Chovné prostředí pro skot a klimatické změny, nové prvky, postupy, řešení

Dne 14. června 2016 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. uskutečnil odborný seminář "Chovné prostředí pro skot a klimatické změny, nové prvky, postupy, řešení".

O seminář byl velký zájem, nejen ze strany chovatelů, ale i projektantů, vysokých škol a poradců pro chovatele. Semináře se zúčastnilo 64 posluchačů.

Seminář zahájila doc. Ing. Ivana Knížková, CSc., následovaly přednášky:

Stanislav Staněk "Zootechnický pohled na tepelný stres",  Jana Lendelová z SPU v Nitře "Tepelnotechnické vlastnosti boxových loží  aneb na čem vlastně kráva leží" a "Vybrané parametry střešních konstrukcí ovlivňující kvalitu chovného prostředí", Petr Kunc "Fyzikální metody ochlazování aneb od stínění po aplikace vody"  a Gabriela Malá "Kde odchovávat telata po narození?".

Ivana Knížková Stanislav Staněk Jana Lendelová Petr Kunc  Gabriela Malá

  

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené