Úspěšný druhý den PŘÍBĚHU POTRAVIN

V sobotu, 11. června 2016, byl program připraven pro širokou veřejnost. Naučná stezka měla 6 stanovišť, na každém stanovišti byli připraveni odborní pracovníci – zaměstnanci, kteří zodpovídali všetečné dotazy  nejen dětí, ale i rodičů. Děti na jednotlivých stanovištích vyplňovaly jednoduchý test – křížovku, za správně vyplněnou křížovku byla v cíli naučné stezky odměna.

 

Na „Políčkách“ mohly děti vidět, jak ve skutečnosti vypadají hlavní zemědělské plodiny, opět byl pro ně připraven zábavný program. V koutku s léčivými rostlinami bylo možno seznámit se nejen s jednotlivými druhy léčivek, ale také ochutnat z nich připravené čaje.  Průvodci šlechtitelské stanice Selgen připravili pro děti ukázku pečení chleba, děti měly možnost umlít si ovesné vločky.

 

 

Na stanovišti „Dvorek u Melčů“ se děti pomazlily s králíčky, nakrmily a pohladily si ovečky.

 

Na „Malé farmě“ byla k vidění plemena skotu, ovcí, koz, prasat, králíků a drůbeže zařazených do Národního programu konzervace a využití genetických zdrojů zvířat (přeštické černostrakaté prase, česká kropenka, česká husa, česká straka a další). Účastníci se také seznámili s chovem brojlerového králíka.

 
 
 
 

Na stanovišti „Věda pro prase a termosvět zvířat“ bylo možno spatřit svět okem termokamery, děti si prozkoumaly porodní kotce pro prasnici, průvodci seznámili účastníky s faremním, ale i pastevních chovem prasat. 
 
 

O využití teplokrevných a chladnokrevných koní se děti dozvěděly na stanovišti „Kůň jako koníček“, kde se mohly na koních i povozit.  V nedalekém Podlesku byl k vidění faremní chov jelenovitých – jelen evropský a jelena milu.
 
 

V rámci doprovodného programu si děti mohly namalovat své vajíčko, vybarvit omalovánky, vyrobit si svou „hravou kostku“, vystřihnout si ovečku, prasátko nebo vymalovat včeličku.

 

Druhého dne připraveného pro širokou veřejnost, se zúčastnilo 816 školních a předškolních dětí v doprovodu rodičů, babiček, dědečků, navštívily nás i maminky s kočárky, tedy více než 2122 účastníků – spotřebitelů zemědělských produktů.

Děti i dospělí byli velmi mile překvapeni rozsahem, pestrostí a kvalitou připraveného programu a z odměn měli upřímnou radost. Věříme, že se k nám budou vracet i na další ročník a získanými znalostmi přispějí v budoucnu k naší společné snaze – podpoře domácí zemědělské a potravinářské výroby.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené