Výsledky nákladového šetření výroby mléka v ČR v roce 2015

 

VÝSLEDKY NÁKLADOVÉHO ŠETŘENÍ VÝROBY MLÉKA V ČR V ROCE 2015

V rámci každoročního nákladového šetření výroby mléka bylo Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v roce 2015 osloveno přes 200 chovatelů dojeného skotu v ČR.

Bylo získáno a zpracováno 88 dotazníků ze zemědělských podniků z různých oblastí ČR.

  • Při průměrné roční tržní produkci mléka 8 072 litrů mléka na krávu a rok činily celkové náklady na krávu a rok 72,6 tis. Kč, tj. 8,99 Kč na litr prodaného mléka.
  • „Vedlejší“ výrobky (telata a statková hnojiva) snížily náklady o 5 % na úroveň 8,55 Kč na litr a 68,8 tis. Kč na krávu a rok.
  • Ve srovnání se souborem podniků za rok 2014 jsou náklady ve vyjádření na jednu chovanou krávu téměř shodné, ale vlivem větší dojivosti, resp. větší tržní produkce mléka jsou náklady na litr mléka nižší o 0,2 Kč na litr mléka.
  • Vlivem nepříznivé nákupní ceny za litr mléka bylo dosaženo v průměru u souboru podniků ztráty 0,74 Kč na litr prodaného mléka (rentabilita – 9 %).
  • Ekonomickou situaci výroby mléka zlepšily u souboru 86 podniků přijaté dotace (podpora vázaná na produkci, přechodné vnitrostátní podpory a dobré životní podmínky zvířat). Při jejich započítání byla ztráta 0,08 Kč na litr mléka.
  • Výrazně horší ekonomický výsledek ve srovnání se souborem podniků za rok 2014 je způsoben hlavně o 1,72 Kč nižší nákupní cenou litru prodaného mléka v roce 2015.

Nejdůležitější výrobní a ekonomické ukazatele jsou zobrazeny v tabulkách níže a bližší informace k našemu pravidelnému nákladovému šetření výroby mléka jsou umístěny ZDE.

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené