Úspěšný mezinárodní seminář chovatelů ovcí

 

Dne 19. srpna 2016 se v Nýdku uskutečnil mezinárodní seminář věnovaný problematice parazitóz u ovcí a koz, na jehož organizaci se podílely VÚŽV v Uhříněvsi, Přírodovědecká univerzita v Lublinu (Polsko), firma Guyokrma a svazy chovatelů.

Hlavní přednášky týkající se taxonomie vnějších i vnitřních parazitů malých přežvýkavců, metod prevence a boje proti nim i případných rizik vzhledem k lidskému zdraví přednesl Dr.hab. Krzysztof Tomczuk z Přírodovědecké univerzity v Lublinu. Dr. Klaudiusz Szczepaniak ze stejného pracoviště se věnoval metodám detekce vajíček parazitů ve výkalech ovcí a předvedl i praktickou ukázku možnosti jednoduchého postupu v domácích podmínkách. S problematikou napadení ovcí klošem ovčím s důsledky pro kvalitu vlny i pohodu zvířat a střihačů ovcí seznámil přítomné Vlastimil Bischof, předseda Asociace štřihačů ovcí v ČR.

Ing.Michal Milerski z VÚŽV Uhříněves ve svém diskusním příspěvku upozornil na rozšiřování nových druhů parazitů a jejich nositelů spojené se změnami klimatu a na vzrůstající odolnost cizopasníků vůči odčervovacím prostředkům.

Semináře se zúčastnilo 48 účastníků z ČR, Polska, Slovenska a Slovinska.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené