Seminář Genetika a šlechtění koní

Dne 15. září 2016 se uskutečnil ve VÚŽV v Uhříněvsi první odborný seminář z cyklu seminářů GENETIKA A ŠLECHTĚNÍ KONÍ – "Základní genetické pojmy".

Téma přednášek:

  • Úvod do genetiky, doc.Ing. Luboš Vostrý , Ph.D.
  • Mendelovy zákony + vazba vloh, Ing. Jitka Schmidová
  • Úvod do genetiky populací – Ing. Petr Pešek
  • Praktická cvičení – Ing. Alena Svitáková

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené