VÚŽV členem České technologické platformy pro zemědělství

 

Dne 23. září byla Ministerstvem zemědělství ČR uznána Česká technologická platforma pro zemědělství (ČTPZ), jejímž členem je i VÚŽV.

Účelem této platformy je šíření nejnovějších poznatků vědy a výzkumu, sdílení a využívání odborných informací a posílení komunikace mezi podnikatelskou sférou a akademickým sektorem cestou principů veřejně-soukromého partnerství, naplnění potřeb zemědělských podnikatelů v České republice a navazujícího zpracovatelského průmyslu.

Funkci odpovědného koordinátora ČTPZ plní Zemědělský svaz České republiky.

Hlavními cíli ČTPZ bude zejména:

  • podporovat transfer inovací a výsledků vědy a výzkumu do zemědělské praxe,
  • podporovat udržitelnost, úspěšnost a konkurenceschopnost českého zemědělství,
  • poskytovat oporu regulaci a podporovat vytváření politiky na národní i regionální úrovni,
  • rozšiřovat schopnost českého zemědělství vytvářet a využívat tržní segmenty, které jsou méně citlivé na cenovou konkurenci,
  • vytvářet u spotřebitelů větší důvěru v zemědělskou prvovýrobu především zkvalitňováním výroby a následně kvalitními potravinami,
  • významně propagovat a podporovat snižování nákladů na výrobu zemědělských prvovýrobků a dalšího zpracování přispívajícího ke zlepšení zdraví populace,
  • pořádat diskusní setkání s cílem dosáhnout společné vize ČTPZ mezi širokou škálou zainteresovaných stran ze zemědělského sektoru a souvisejících odvětví, agro-potravinářského průmyslu,   maloobchodu, výzkumných institucí, regulačních orgánů a spotřebitelských organizací,
  • zabezpečovat participaci platformy na schvalovacích, administrativních a rozhodovacích procesech spojených s podporou podnikání a výzkumu poskytovanou státními a jinými institucemi.
VÚŽV v.v.i. > Nezařazené