Mezinárodní workshop Research in Pig Breeding

   
Třináctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding se uskutečnil 11. října 2016. Workshop uspořádalo oddělení chovu prasat ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd. V příjemném prostředí penzionu Pod rozhlednou ve Vrbici jsme přivítali účastníky nejen z České republiky, ale také ze zahraničí-z Maďarska, Slovenska a Polska. Jako každý rok, i letos měli všichni účastníci možnost vybrat z prezentací a posterů ten, který byl, podle jejich hodnocení, nejlepší. Nejvíce hlasů za ústní prezentaci získal Peter Balogh z University of Debrecen za prezentaci „Consumers´ preferences regarding traditional pork sausage”. V posterové sekci byl jako nejlepší zvolen poster „The status of breeding and production results of Puławska breed, the oldest Polish native breed” Aleksandry Cebulské reprezentující Unywersytet Technologiczno Przytodniczy w Bydgoszczy.

Workshop slouží nejen k získávání nových poznatků z oblasti chovu prasat, ale je také příležitostí k přátelskému setkávání, většina z účastníků přijíždí opakovaně, rádi se vracejí a oceňují přátelskou a domáckou atmosféru setkání.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené