Seminář pro chovatele dojených plemen koz a ovcí

Odborný seminář pro chovatele dojených plemen koz a ovcí se konal 31. října 2016 ve VÚŽV v Uhříněvsi.

Ing. Richard Konrád, předseda plemenné knihy koz informoval chovatele o činnosti svazu, Ing. Jana Rychtářová, Ph.D. seznámila s využitím molekulární genetiky v chovu koz a ovcí, Ing. Růžena Seydlová, Ph.D. s hygienickou kvalitou mléka malých přežvýkavců a Ing. Zuzana Krupová, Ph.D. s ekonomikou chovu koz a ovcí. „Chovatelský krok z pohledu řízení zdraví stáda koz a ovcí“ bylo tématem přednášky MVDr. Soňi Šlosárkové, Ph.D.

Ing. Jana Rychtářová, Ph.D. Ing. Richard Konrád Ing. Růžena Seydlová, Ph.D.
 
Ing. Zuzana Krupová, Ph.D. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.  

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené