ŠKOLA NA FARMĚ

Pilotní projekt „Škola na farmě“ byl realizován na farmě v Netlukách, účelovém hospodářství VÚŽV, v říjnu a listopadu 2016 v rámci „Koncepce jednotného systému propagace rezortu zemědělství na školách – popularizace rezortu, vytvoření pozitivního vztahu k němu a přiblížení jeho specifik dětem a mládeži“.

 

 

Výchovně vzdělávací akce byla organizována na farmě v Netlukách každotýdenně (kromě období prázdnin a svátků), a to vždy ve čtvrtek od 9 do 12 hodin, dle dohod se školami.

Pro žáky byla připravena učební místnost přímo na farmě v Netlukách s praktickou ukázkou tzv. „výstavky“ krmiv pro skot a prasata.

Cílem projektu bylo populární formou seznámit děti se základy chovu velkých hospodářských zvířat, zejména skotu a prasat, a jejich užitkovostí. Projekt byl určen pro žáky I. a II. stupně základních škol.

Žáci:

  • se seznámili s živými zvířaty, jejich exteriérem, životními projevy a potřebami, které musí současný způsob jejich chovu zajistit v zájmu ochrany jejich pohody a zdraví (welfare),
  • byli seznámeni s chovem všech kategorií plemen skotu na farmě– holštýnské, české strakaté (telata, mladý skot, dojnice, býci ve výkrmu), s chovem plemen skotu a prasat zařazených do Národního programu chovaných na farmě – česká červinka, český strakatý skot, české černostrakaté přeštické prase (význam chovu těchto plemen),
  • měli možnost blízkého kontaktu se zvířaty,
  • se seznámili s výrobou a významem mléka pro výživu lidí, a nezbytností produkce kvalitního masa,
  •  mohli na farmě vidět i provozní, technologické činnosti (krmení, přihrnování, odvoz chlévské mrvy, nastýlání), včetně probíhajícího pravidelného vážení telat,
  • jako „detektivové“ hledali a poznávali krmení na farmě, vyzkoušeli si manuální práci– přihrnování krmiva dojnicím.

 

Žáci byli zvídaví, lektoři zodpovídali jejich všetečné dotazy, aktivně se zapojovali do připravených praktických aktivit („skládačka – puzzle“ dílů hovězího a vepřového masa – na co se hodí v kuchyni….), přihrnování krmiva, poznávání obilí, krmiv a pod.

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené