Úspěšný první den PŘÍBĚHU POTRAVIN

22.6.2016

6. ročník vzdělávací a popularizační akce – naučné stezky - DEN PRVNÍ

Pátek 10. června 2016 byl program naučné stezky v Uhříněvsi Netlukách připraven pro žáky I. stupně základních škol.  
O průvodcovanou naučnou stezku byl velký zájem jak ze strany učitelů, tak ředitelů základních škol.

Záchrana neužitečné krávy

14.6.2016

Dne 29. května 2016 vysílala Česká televize dokument "Záchrana neužitečné krávy" o mizení plemen zvířat.

 

Chovné prostředí pro skot a klimatické změny

11.6.2016

Zvemě Vás do Uhříněvsi na odborný seminář.
Oddělení technologie a techniky chovu hospodářských zvířat pořádá dne 14. června 2016 seminář "Chovné prostředí pro skot a klimatické změny - nové prvky, postupy, řešení".

Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. z technické fakulty Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře bude přednášet nejen o tepelnotechnických parametrech boxového lože, ale i o vybraných parametrech střešních stájových kontrukcí.

Úspěchy mladých vědců v oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce

30.5.2016

Úspěchy mladých vědců v oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce.

První místo Bc. Kláry Laloučkové v "Soutěži o nejlepší vědecké a projektové práce studentů bakalářského a navazujícího magisterského prezenčního i kombinovaného studia" na FAPPZ ČZU v Praze, úspěšné obhajoby doktorských prací Ing. Tomáše Taubnera a Ing. Jany Vlčkové.

PŘÍBĚH POTRAVIN

25.5.2016

Zveme Vás na 6. ročník naučné stezky "Věda na polích a ve stájích" s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN.

Projděte si s vašimi dětmi 11. června 2016 naučnou stezku, přijďte si užít báječný sobotní den. Setkáte se s domácími zvířaty, dozvíte se něco o jejich chovu, naučnou formou zjistíte vše zajímavé o pěstování obilovin a jejich dalším zpracování a mnoho dalšího. Zahrejete si hry a vyzkoušíte nové dovednosti.
https://www.facebook.com/Pribehpotravin

Jaká je hodnota dojnice?

24.5.2016

Dne 20. května 2016 se uskutečnil ve VÚŽV v Uhříněvsi seminář „Jaká je hodnota dojnice?“.

Seminář se zabýval ekonomickými souvislostmi v chovu dojeného skotu.

Regenerace plemene původního českého strakatého skotu

17.5.2016

Dne 12.května 2016 v odchovně plemených býků CRV Czech Republic,spol. s.r.o.Osík u Litomyšle prošel Základním výběrem býk českého strakatého skotu linie – BROK, narozený 5.11.2014 ve VUŽV v Uhřiněvsi  v rámci projektu Regenerace plemene původního českého strakatého skotu.

Aktuální problémy v technologii chovu prasat

10.5.2016

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.,  pracoviště v Kostelci nad Orlicí, spolu se Sdružením východočeských chovatelů hospodářských zvířat a Českou akademií zemědělských věd uspořádali 5. května 2016 seminář "Aktuální problémy v technologii chovu prasat".