Oponentní projednání projektů ve VÚŽV

27.1.2017

Ve dnech 17. až 19. ledna 2017 probíhaly ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi obhajoby výzkumných projektů a Rozvoje organizace, za přítomnosti řešitelů, oponentů, zástupců vysokých škol a chovatelské veřejnosti.