Seminář – využití termografie k měření emocí u hospodářských zvířat

 

Dne 13. února 2017 se ve velké zasedací místnosti VÚŽV v Uhříněvsi uskutečnil seminář „MEASURING ANIMAL EMOTIONS WITH INFRARED THERMOGRAPHY“.

Úvodní přednášku přednesla Helena Telkänranta z University of Bristol ve Velké Británii.

Přednáška se zabývala novými možnostmi, jak pomocí termokamer měřit přesně teplotu povrchu těla volně se pohybujících zvířat a tím sledovat emocemi způsobovanou aktivaci sympatetického a parasympatetického nervového systému. Přednáška měla živý ohlas v následující diskusi ke koncepčním a metodickým otázkám měření emocí u zvířat a využití termografie u hospodářských zvířat.

Semináře se zúčastnilo několik desítek účastníků z několika českých univerzit a výzkumných institucí.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené