ŠKOLA NA FARMĚ

23.2.2017

Časopis "ZEMĚDĚLSKÁ A PODOHOSPODÁRSKA ŠKOLA"
v čísle 6. informuje o pilotním projektu Ministerstva zemědělství ŠKOLA NA FARMĚ, realizovaném na farmě VÚŽV v Netlukách.