Publikace v Scientific Reports

31.3.2017

Článek "A sociobiological origin of pregnancy failure in domestic dogs" autorů Luďka Bartoše, Jitky Bartošové, Heleny Chaloupkové, Adama Duška, Lenky Hradecké a Ivony Svobodové byl publikován v Scientific Reports, vydávaném v Nature Publishing Group jako open access článek.

Scientific Reports byl s 9951 návštěvami oceněn mezi stovkou nejnavštěvovanějších článků z 20tisíc za rok 2016.

Úspěch vědeckých pracovníků z VÚŽV

30.3.2017

Ve dnech 19. – 23. března 2017 se v Mazatlanu v Mexiku uskutečnil již XVIII. mezinárodní zoohygienický kongres organizovaný Mezinárodní společností pro zoohygienu (ISAH).

Při hodnocení aktivní účasti vědeckých pracovníků z České republiky na tomto kongresu získal 1. místo za nejlepší vědeckou práci prezentovanou ve formě posteru "„Comfortable housing of dairy cows – basis for health, welfare and biosecurity“ doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. a kolektiv.

Zvířata okem termokamery

20.3.2017

V kavárně hotelu ILF proběhla dne 17. března 2017 vernisáž výstavy „Zvířata okem termokamery“.

Za přítomnosti ředitele VÚŽV doc. Ing. Petra Homolky, CSc., Ph.D. a mnoha dalších hostů výstavu zahájili autoři doc. Ing. Ivana Knížková, CSc. a doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D. Celou vernisáž doprovodilo hudebně poetické uskupení HAZUKA. Výstava je otevřena pro veřejnost do 12. dubna 2017.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

10.3.2017

Zemědělský svaz ČR pod hlavičkou projektu Zemědělství žije! ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat MZe, připravil pro žáky základních škol další ročník VÝTVARNÉ SOUTĚŽE se zemědělskou tématikou.

Nákladové šetření výroby mléka v ČR

8.3.2017

Máte zájem zapojit se do výzkumu?

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se dlouhodobě zabývá šetřením a vyhodnocováním rentability výroby mléka v ČR. Od roku 2006 prostřednictvím dotazníků sbíráme a zpracováváme údaje od chovatelů dojených krav.

Aktuálně probíhá sběr a zpracování údajů za rok 2016.

Jak vypadá škola přímo na farmě?

8.3.2017

ŠKOLA NA FARMĚ, vzdělávací aktivita Ministerstva zemědělství, seznamuje populární formou děti se základy chovu velkých hospodářských zvířat, zejména skotu a prasat.

Více v odborném týdeníku Zemědělec, č. 10/2017.

Výzkum a následné komerční využití

2.3.2017

V rámci první veřejné soutěže projektu GAMA uspěl se svým projektem "ZEFEKTIVNĚNÍ SYSTÉMU VÝZKUM – VÝVOJ – INOVACE- transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru" Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi - Zemědělec č. 47/2016.