Výzkum a následné komerční využití

 

V rámci první veřejné soutěže projektu GAMA uspěl se svým projektem "ZEFEKTIVNĚNÍ SYSTÉMU VÝZKUM – VÝVOJ – INOVACE- transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru" Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.

Manažerem projektu ve VÚŽV je doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D.

Zemědělec č. 47/2016.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené