Zveme Vás do Pohořelic na odborné setkání

 

Zveme Vás do Pohoředlic na odborné setkání, které se bude konat dne 23. března 2017 v Hotelu Le Cafe.

Odborný program:

Praktická ukázka práce s programem RKS (Rozbor Krmiv pro Skot) na webu NutriVet

Blažena Vosynková, Nutrivet, s.r.o., Pohořelice

New challenging way to test silage aditive and new additive Challenge

Nový náročný způsob jak otestovat silážní aditiva a nový konzervační přípravek Challenge

Bengt Gertzell, Salinity  Švédsko

Nové poznatky ve výživě dojnic a nástroje jejího řízení

Radko Loučka, VÚŽV, Praha Uhřiněves

Nová sezóna výroby konzervovaných krmiv, včetně představení nového přípravku Challenge

Václav Jambor, NutriVet, s.r.o.  Pohořelice

 

Pozvánka ke stažení zde

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené