Nákladové šetření výroby mléka v ČR

8.3.2017

Máte zájem zapojit se do výzkumu?

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se dlouhodobě zabývá šetřením a vyhodnocováním rentability výroby mléka v ČR. Od roku 2006 prostřednictvím dotazníků sbíráme a zpracováváme údaje od chovatelů dojených krav.

Aktuálně probíhá sběr a zpracování údajů za rok 2016.

Jak vypadá škola přímo na farmě?

8.3.2017

ŠKOLA NA FARMĚ, vzdělávací aktivita Ministerstva zemědělství, seznamuje populární formou děti se základy chovu velkých hospodářských zvířat, zejména skotu a prasat.

Více v odborném týdeníku Zemědělec, č. 10/2017.