Úspěšná prezentace na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně

15.5.2017

Ve dnech 11. až 14. května 2017 jsme v pavilonu P připravili expozici Národního centra pro genetické zdroje zvířat. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.  je podle zákona MZE garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat.

Informovali jsme návštěvníky o všech národních plemenech hospodářských zvířat.