Ocenění v soutěži „ZLATÁ MEDAILE ANIMAL TECH 2017“

16.5.2017

Do soutěže jsme přihlásili čtyři funkční vzorky a prototypy  - výstupy aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje  „Transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru“, jejichž praktické uplatnění a příprava jejich následného komerčního využití  je podporovaná projektem TAČR GAMA.

Exponát „KOTEC PRO USTÁJENÍ JALOVÝCH A BŘEZÍCH PRASNIC“ získal „Cenu časopisu Zemědělec“.