Ocenění v soutěži „ZLATÁ MEDAILE ANIMAL TECH 2017“

 

Do soutěže jsme přihlásili čtyři funkční vzorky a prototypy  – výstupy aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje  „Transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru“, jejichž praktické uplatnění a na příprava jejich následného komerčního využití  je podporovaná projektem TAČR GAMA:

  • ověřenou reprodukční a výkrmovou kompletní krmnou směs pro brojlerové králíky obsahující řepkový extrahovaný šrot
  • kotec pro ustájení jalových a březích prasnic
  • hračku pro prasata
  • drbadlo pro prasata s pružinou

 

Přihlášený exponát „KOTEC PRO USTÁJENÍ JALOVÝCH A BŘEZÍCH PRASNIC“ získal „Cenu časopisu Zemědělec“.

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené