Ocenění – BRONZOVÁ MEDAILE ČZAV Ing. Radko Loučkovi, CSc.

 

Dne 16. května 2017 ve velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze byla předána Ing. Radko Loučkovi, CSc.  Bronzová medaile ČAZV.

 

Medaile je zaslouženým oceněním za dosavadní pracovní výsledky na úseku zemědělské vědy.

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené