Využití vlákniny a separace krmiv k hodnocení krmných dávek skotu

Zveme Vás na seminář "Využití vlákniny a separace krmiv k hodnocení krmných dávek skotu" do Uhříněvsi.

Seminář pořádá Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. dne 20.6.2017 v zasedací místnosti VUŽV Praha Uhříněves.

Pozvánka ke stažení zde.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené